Stanowisko Ds.
Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych,
Spraw Wojskowych, Osób Niepełnosprawnych oraz
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Bożena Paszkowska


nr pokoju: 25

Telefon: 81 857 50 41 wew. 15