Stanowisko Ds.
Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych
i Spraw Wojskowych

Maria Stefańska


nr pokoju: 25

Telefon: 81 857 50 41 wew. 15